Çin Kripto Paralar İçin Toplandı! İşte Alınan Kararlar!

Özet

  • Çin Yüksek Mahkemesi kripto davalarıyla ilgili toplandı.

  • Kripto para yatırımının mali düzeni tehdit ettiği bildirildi.

  • Yargılamalarda 2017 ve 2021 yılındaki yasak kararlarının sonrasındaki anlaşmazlıklar reddedilecek.
07:13
7 Mayıs 2023
Okuma Süresi: 4 Dakika

Haziran ayına sadece haftalar kaldı ve Hong Kong’un atacağı adımlar kripto yatırımcıları tarafından heyecanla bekleniyor. Çin Özerk Bölgesinin kripto para yatırımını vatandaşlar için kolaylaştıracak olması bu heyecanın temelini oluşturuyor. Ancak Çin henüz ana karada kriptoyu meşru olarak görmeye başlamış değil. Son yüksek mahkeme konferansı önemli detaylar içeriyor.

Çin Kripto Para Düzenlemesi

Çin Yüksek Mahkemesi, Kripto Para paraların mali hukukuyla alakalı yorum ve talepleri içeren konferansın ardından son taslağı yayınladı. Toplantıda Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alım satımının ekonomik ve mali düzeni ciddi şekilde bozduğu ve insanların mal güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtildi. Kripto para işlemlerinde spekülasyon riskini önlemek ve kontrol etmek amacıyla, Devlet Konseyi’nin ilgili birimleri art arda bir dizi politika ve önlem yayınlayarak kripto para biriminin yasal ihale statüsüne sahip olmadığını, kripto para ile ilgili işletmelerin geliştirilmesini ve katılımını yasakladığını, yerel kripto para yatırım ve token ihracı finansman platformlarını temizlediğini ve yasakladığını açıkladı.

Halk mahkemesi, kripto para ile ilgili uyuşmazlıkları yargılarken, ulusal mali düzenleme ve endüstriyel düzenleme ve diğer kamu politikalarının farklı dönemlerdeki düzenlemelerini dikkatle inceleyecek ve Medeni Kanunun 153. Maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak taraflarca gerçekleştirilen kripto para ile ilgili yasal işlemlerin geçerliliğini doğru bir şekilde belirleyeceğini taslakta yazdı.

Kripto Parayla Ödeme Davaları

Taraflar arasında, karşılıklı değişim, iş hizmeti ve diğer temel ilişkilerden kaynaklanan borçları telafi etmek için küçük bir miktar kripto para biriminin kullanılacağı kararlaştırılmışsa, başka geçersiz nedenler yoksa, halk mahkemesi sözleşmeyi geçerli olarak kabul edecek. Bir tarafın diğer taraftan kripto para birimini teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmesini talep etmesi durumunda, halk mahkemesi destek sağlayabilir.

Ayrıca taslakta bu konudaki ihtilafların nasıl çözüleceğiyle ilgili şunlar yazıyor;

Kripto para birimini ödeyen taraf, ilgili politika kısıtlamaları veya diğer nedenlerden dolayı sözleşmeyi fiilen yerine getiremezse, tazminatın kapsamı, sözleşme imzalandığında kripto para birimini ödemeyi kabul eden tarafça kabul edilen mülkün gerçek değerine göre belirlenebilir. Bir tarafın temel bir işlem sözleşmesi kisvesi altında yasal ihale veya fiziksel malları takas etmek için düzenli bir ödeme aracı olarak kripto para birimi kullanması durumunda, halk mahkemesi sözleşmenin geçersiz olduğuna karar verecektir.”

Kripto Para Madenciliği Konulu Davalar

Madencilikle ilgili uyuşmazlıklar da konferansın ana konularından biriydi. Ülkede çok fazla kripto madencisi vardı ve bunlar 2021 yılındaki yasak kararının ardından çeşitli nedenlerden mahkemelik oldu. İkili sözleşmelerdeki anlaşmazlıklar ve daha birçok konu Çin Mahkemelerinin birbirinden farklı tutumlar sergilemesine neden olmuştu. Çin Yüksek Mahkemesinin son taslağında bu konuyla ilgili şunlar yazıyor;

“Halk mahkemesi, 3 Eylül 2021 tarihinden sonra tarafların mining cihazı satın almayı, satmayı, kiralamayı, muhafaza etmeyi veya işletme yönetimi ve teknoloji geliştirme gibi ek hizmetler sağlamayı kabul ettiği herhangi bir sözleşmenin geçersiz olduğunu onaylayacaktır. Bir davanın görülmesi sırasında, taraflardan biri sözleşmenin geçerliliğini teyit etmek için dava açarsa ve sözleşmeyi yerine getirmeye devam etmeyi talep ederse ve diğer taraf sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia ederse veya taraflardan biri sözleşmenin geçerliliğini teyit etmek ve mülkün iadesi için dava açarsa, ve diğer taraf sözleşmenin geçerli olduğunu iddia ederse, halk mahkemesi davacıya iddiaların değiştirilmesi veya eklenmesi veya davalıya eşzamanlı ifa savunmasını açıklığa kavuşturur, böylece anlaşmazlığı kesin olarak çözer. Taraflardan biri yoruma uygun olarak iddiasını değiştirir veya bir savunma ileri sürerse, halk mahkemesi bunu davadaki uyuşmazlığın odak noktası olarak özetler ve tarafları kanıtları tam olarak sunmaları ve çapraz sorgulamaları için organize eder.”

Kripto Token İhracıyla İlgili İhtilaflar

Çin kripto para ihracıyla alakalı yasak kararını yıllar önce almıştı. Bu konuyla ilgili de mahkeme taslağında şunlar yer alıyor;

“Kullanıcılar, Token İhracının Finansman Risklerinin Önlenmesine İlişkin Bildirimin (4 Eylül 2017) yayınlanmasından önce kripto para birimi trade platformuna kaydolur ve kripto para birimi yatırımına katılırsa ve trade platformu hizmet sözleşmesini yerine getirmez ve kayıplara neden olursa, yasalara göre kullanıcılara karşı sözleşmenin ihlalinden sorumlu olacaktır. Kullanıcı da zararın meydana gelmesinde kusurluysa, zarar için karşılık gelen tazminat miktarı azaltılabilir. Kullanıcılar, Token Arzının Finansman Risklerinin Önlenmesine İlişkin Duyuru (4 Eylül 2017) yayınlandıktan sonra kripto para trade platformuna kaydolur ve kripto para yatırımına katılırsa ve trade platformunun veya kripto para ihraççısının tasfiye yükümlülüğünü yerine getirmediği ve zarara neden olduğu gerekçesiyle halk mahkemesine hukuk davası açarsa, halk mahkemesi davanın kabul edilmediğine karar verecektir.”

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
İlgili Yazılar
OKUYUCU YORUMLARI