Bitcoin Fiyatı Neden Çok Hareketli?

Bitcoin uluslararası ödeme aracı olarak kullanılmasının yanında trader ve fiyat spekülatörleri arasında da oldukça popülerdir. Yani fiyat, piyasada alış satış işlemi yapan yatırımcıların arz ve talep eğilimlerine bağlıdır. Ayrıca uluslararası haberlere bağlı olarak da Bitcoin fiyatı keskin bir şekilde inip çıkabilir. Eğer bir haber, Bitcoin’in yaygın olarak kabul görme olasılığını arttırırsa, fiyat yükselir. Tam tersi olarak, eğer bir haber kitlesel kabulü önleyecek içeriklere sahipse, bu haber büyük olasılıkla fiyatı negatif yönde etkileyecektir.

Bu haberler yalnızca Bitcoin dünyasını ilgilendiren haberler olabileceği gibi genel haberler de olabilir. Mesela Bitcoin borsasını, yazılımını ya da cüzdanları etkileyen saldırılar fiyatın büyük ölçüde düşmesine neden olur. Buna örnek olarak Mt. Gox’un 2014 yılında çökmesi ya da Bitstamp ve Bitfinex’e gerçekleştirilen hırsızlık saldırılarını gösterebiliriz.

AB, Çin, Japonya ve ABD gibi geniş piyasa hacmine sahip ülkelerin, Bitcoin’e karşı olumlu ya da olumsuz düzenlemeleri de Bitcoin fiyatını artırma ya da düşürme etkisine sahiptir. Örneğin Çin hükumeti, 2013 yılında Bitcoin borsalarına işlem kısıtlaması getirdiğinde, fiyat rekor bir düşüş yaşamıştı.

Bazen fiyata etki eden haberler Bitcoin ile hiç alakalı da olmayabilir. Yeni vergi politikaları, banka talepleri, negatif faiz oranları, borsa iflasları, banka istikrarsızlıkları ya da devlet iflasları gibi çarpıcı ekonomik haberler, yeni bir varlık sınıfının tercih edilmesine ve Bitcoin fiyatının artmasına neden olabilir. Fiyat bazen hiçbir sebep yokken de dalgalanabilir. Ani çökmeler, büyük artışlar ve aşağı yukarı oynamalar da yaşanmaktadır.