reklamı kapat

Akademik Çalışma: “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri”

10:13
3 Ocak 2019

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Aralık 2018 sayısında “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Blokzinciri Üzerine Görüşleri” adlı bir makale yayınlandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Merve Aygün ve Genç Osman İlhan tarafından yapılan çalışmada Blokzinciri teknolojilerinin öğretmen adayları arasında bilinirliğini ölçüyor. Aşağıda özetini bulabileceğiniz makalenin tamamına bu linkten erişim sağlayabilirsiniz.

“21. yüzyıl ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, ülkeler arası sınırları şeffaflaştırmıştır. İnsanlar artık bilgiye kolay erişmekte ve dünyanın farklı bir yerindeki başka ülke vatandaşlarıyla kolayca iletişim sağlayabilmektedirler. Günümüzde insanların ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda sahip olduğumuz teknoloji her dakika değişmektedir. Blokzinciri bu değişimi hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan değerli birçok verinin saklanmasına, yönetilmesine ve geliştirilmesine olanak sağlayan sanal bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitcoin, Etherum, Ripple ve daha nicesi gibi birçok sanal parayı barındıran blokzinciri teknolojisi şu anki haliyle bir yatırım aracı olarak görülse de, gelecekte yapılacak geliştirmelerle sosyal yaşamın içerisindeki yerini alması olasıdır. Günümüzde eğitim alanına da yansıyan bu gelişmeler farklı birçok ülkenin ders müfredatında yerini almıştır. Lisans düzeyinde farklı bilim dallarına konu olan bu eğitim yavaş yavaş lise ve ortaokul öğrencilerinin derslerine de konu olmaktadır. Sosyal Bilgiler eğitiminin doğası sorumluluklarını bilen, değerlerine sahip çıkan, çağdaş, gelişime açık, bilgili, iyi vatandaş yetiştirmektir. Bu yüzden bireyi ve toplumu ilgilendiren her konu sosyal bilgilerin içeriğini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının blokzinciri üzerine görüşlerini ve bilgilerini öğrenmektir. Öğretmen adaylarının güncel konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Araştırmanın çalışma grubunu sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada veriler görüşme tekniği yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının birer dijital vatandaş olduğu, sanal paralar hakkında bilgilerinin yüzeysel olduğu ve Blokzinciri teknolojisi hakkında bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır.”

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Haftanın önemli gelişmelerini takip etmek için e-posta bültenimize Abone Olun